Europarlamentti vaikuttaa Venäjäänkin

Euroopan parlamentin toimivaltuuksista puhuttaessa kuulee joskus sanottavan, ettei sillä ole käytännössä valtaa unionin ulkopolitiikassa. Tällä viikolla parlamentti käsitteli EU:n kumppanuussopimusta Venäjän kanssa. Sopimukseen on tällä hetkellä sisällytetty ihmisoikeustilanne, energia-asiat kuten kaasunmyynti ja voimankäyttö naapureita vastaan. Parlamentti teki sopimuksen sisältöön suosituksia, mutta sopimus edellyttää myös parlamentin hyväksyntää. Mikä muu tapa EU:ssa olisi tärkeämpi vaikutettaessa Venäjään, kysyy Nina Suomalainen.

Euroopan parlamentti antoi täysistunnossa torstaina suosituksensa, jotka koskevat EU:n ja Venäjän välille neuvoteltavaa uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. Parlamentin mukaan sopimusneuvotteluja on käytettävä mahdollisuutena nostaa esille Venäjään liittyviä ongelmia kuten maan ihmisoikeustilanne, energia-asiat ja voimankäyttö naapureita kohtaan. Myös kauppaan liittyvät hankaluudet tuodaan esille.

Mietinnössä muistutetaan, että Venäjän tulisi Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä kunnioittaa ilmaisun- ja yhdistymisvapautta. Siinä vaaditaan Venäjää saattamaan kansalaisyhteiskuntaa säätelevä lainsäädäntö Venäjän eurooppalaisten ja kansainvälisten sitoumusten mukaiseksi ja lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien uhkailu ja ahdistelu.

Parlamentti katsoo, että neuvottelut uudesta sopimuksesta eivät millään tavalla legitimoi Georgian nykyistä status quota. Venäjää tulisi sen mukaan kehottaa antamaan konkreettiset takuut siitä, ettei se käytä väkivaltaa yhtäkään naapuriaan vastaan. Mietinnössä toivotaan Venäjältä rakentavaa yhteistyötä myös Kosovon, Transnistrian ja Moldovan ongelmien ratkaisemisessa.

Parlamentti nostaa lisäksi esille Venäjän viisumipolitiikan. Sen mukaan Venäjän viranomaisten tulisi vähentää byrokraattisia esteitä, joita sovelletaan yksipuolisesti kaikkiin matkustajiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vaatimukset kutsusta sekä rekisteröitymisestä saavuttaessa maahan.

Edellinen EU:n ja Venäjän välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (ns. PCA-sopimus) tuli voimaan 1. joulukuuta 1997. Sen voimassaolo päättyi vuonna 2007, mutta sitä jatkettiin automaattisesti. Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitettiin heinäkuussa 2008, mutta keskeytettiin Georgian konfliktin alettua. Neuvottelut aloitettiin uudelleen joulukuussa 2008.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-53193-091-04-14-903-20090401IPR53192-01-04-2009-2009-false/default_fi.htm

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly

Leave a Reply