Maahanmuuttoviraston maatietoyksikkö itsenäistettävä

Media_httpiimgurcomam_gvguy

Vasemmiston kansanedustaja Anna Kontula esittää, että Maahanmuuttoviraston yhteydessä toimiva maatietopalvelu muutetaan itsenäiseksi tutkimuslaitokseksi. Yksikkö kokoaa ja tuottaa maailman maista tietoa Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksenteon tueksi. Lähtömaatiedolla on suuri rooli turvapaikkapäätöksenteossa. Suojelun tarvetta arvioidaan monesti suhteessa turvapaikanhakijan lähtömaan ihmisoikeustilanteeseen. Maatietoa käyttävät myös hallinto-oikeudet, jotka siis arvioivat viraston tekemien päätösten oikeellisuutta tukeutumalla viraston itsensä tuottamaan tietoon.

Ehdotus Maahanmuuttoviraston maatietoyksikön erottamiseksi riippumattomaksi yksiköksi kuultiin Tribunal 12 -tapahtumassa Helsingissä. Tilaisuudessa puhuneen Vapaa Liikkuvuus -verkoston edustaja huomautti, että maatieto nojautui muun muassa “lehtihaastatteluihin”. Anna Kontulan mukaan nykyisessä järjestelyssä on useita ongelmia: maatiedon riippumattomuus on kyseenalaista, tiedot eivät ole turvapaikanhakijoiden asianajajien saatavilla ja käytetyt tiedot eivät ole ajan tasalla. FINROSFORUM on kiinnittänyt huomiota eritoten Pohjois-Kaukasian tilanteesta käytettyjen tietojen laatuun.

Maatietopalvelu olisikin eriytettävä Maahanmuuttovirastosta itsenäiseksi instanssiksi, joka tuottaa puolueetonta tietoa kaikkien niiden käyttöön, jotka tarvitsevat sitä kansainvälistä suojelua hakevien kanssa työskennellessään, Kontula esittää. Näin on tehty esimerkiksi Irlannissa, Itävallassa ja Norjassa. Olisi tärkeää, että laitos olisi osa perus- ja ihmisoikeuksista vastaavaa hallinnonalaa eikä osa sisäisestä turvallisuudesta vastaava hallintoa, Kontula korostaa. Maatietoyksikön voisi sijoittaa esimerkiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen ihmisoikeuskeskuksen alaisuuteen, hän ehdottaa.

http://annakontula.fi/2012/09/maahanmuuttoviraston-maatietoyksikko-itsenaistettava/

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly

Leave a Reply