Puoli miljoonaa rekkaa

Venäjälle kuljetetun transitotavaran arvioitu arvo vuonna 2008 oli 30,9 miljardia euroa, jossa oli yhden prosentin kasvu verrattuna edellisvuoteen. Suomen viennistä Venäjälle noin 30 % on jälleenvientiä. Transiton kokonaismäärä vuonna 2008 oli 3,8 miljoonaa tonnia, jossa oli kasvua noin kolme prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (3,7 milj. tonnia).

Autoja Venäjälle vietiin Suomen kautta 740 000 kappaletta viime vuonna. Autojen osuus transitokuljetusten arvosta oli noin kolmannes. Transitotavarasta 60 prosenttia eli 2,3 miljoonaa tonnia kulki Vaalimaan kautta, 838 000 tonnia Nuijamaan kautta ja 701 000 tonnia Imatran kautta.

Suomesta lähti Venäjälle vuonna 2008 noin 500 000 rekkaa. Niistä yli 350 000 kuljetti transitotavaraa, mikä tarkoittaa noin kymmenyksen kasvua verrattuna edellisvuoteen. Kaikkien itään suuntautuneiden kuorma-autokuljetusten määrä kasvoi vuonna 2008 seitsemällä prosentilla ja oli suuruudeltaan miltei puoli miljoonaa, joten seitsemän kymmenestä itään lähteneestä kuorma-autosta kuljetti transitotavaraa.

Venäjälle kuljetetun transitotavaran määrä lisääntyi vuoden 2008 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana selvästi hitaammin kuin edellisenä vuonna. Lokakuussa transitotavaran tonnimäärä alkoi vähetä ja lasku kiihtyi loppuvuodesta. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana kuljetettu tavaramäärä jäi 14 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan transitokuljetusten määrä supistui yhdeksällä prosentilla.

Merkittävin yksittäinen transitokuljetusten tonnimäärän laskua selittävä tekijä oli henkilöautojen transitokuljetusten väheneminen, joka alkoi jo edellisen vuosineljänneksen lopussa. Loka-joulukuussa 2008 Suomen läpi kulki noin 60 000 henkilöautoa vähemmän kuin samaan aikana edellisvuonna. Tammikuussa 2009 liikennemäärät ovat laskeneet yli kolmanneksella edellisvuodesta.

http://www.tulli.fi/fi/05_Ulkomaankauppatilastot/05_Tilastokatsaukset/05_Transito/trans2008.jsp

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly

Leave a Reply