Raapaise venäläistä, löydät ugrin

Yhdysvaltalaisessa tieteellisessä julkaisussa The American Journal of Human Genetics ilmestynyt tutkimus toi uutta valoa Venäjän kansakunnan syntyhistoriaan. Tutkimuksen mukaan venäläiset koostuvat kahdesta ryhmästä, joiden geneettinen perimä eroaa merkittävästi toisistaan: etelävenäläiset ja pohjoisvenäläiset. Viimeksimainitun ryhmän assimilaatiosta Venäjän pohjoisten alueiden suomalais-ugrilaisten alkuperäiskansojen kanssa todistavat myös kielitieteelliset tutkimukset, joiden mukaan suomalais-ugrilaisia piirteitä löytyy vain venäjän pohjoisista murteista.
http://www.mari.ee/rus/articles/soc/2008/01/01.html .

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly

Leave a Reply