Tuomikapituli: Kirkkoherra Molari uhkailee

Media_httpiimgurcomub_rkzci

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt viedä Pohjan suomenkielisen seurakunnan kirkkoherraan Juha Molariin kohdistuvat tutkintapyynnöt hiippakunnan tutkinta-asiamiehen arvioitaviksi. Kirkkolain mukaan tutkinta-asiamies valmistelee tuomiokapitulille kurinpitoasian silloin, kun on perusteltua aihetta olettaa papin syyllistyneen virkarikokseen tai sellaiseen menettelyyn, josta voi seurata kurinpitorangaistus. Kurinpitorangaistus on joko kirjallinen varoitus, jollainen Molarille langetettiin jo viime vuonna, tai erottaminen pappisvirasta.

Useat yksityishenkilöt ovat tehneet tuomiokapitulille kanteluja kirkkoherra Molaria kohtaan. Syynä on Molarin loukkaavaksi ja pappisviran haltijalle sopimattomaksi koettu kielenkäyttö. Molari on muun muassa leimannut kaikki Pohjois-Kaukasiasta Suomeen päätyneet pakolaiset terroristeiksi, useita nimeltä. Hän on myös kuvaillut vastustajikseen katsomiaan henkilöitä joko pahojen henkien riivaamiksi sielunvihollisiksi tai terrorismin tukijoiksi. Erästä kantelijaa kirkkoherra on julkisesti vaatinut tuhottavaksi, mitä kantelija pitää laittomana uhkauksena.

Edellisen kurinpitorangaistuksen Molari sai kesäkuussa 2010. Syynä varoitukseen oli Molarin sopimaton ja loukkaava kielenkäyttö. Hän oli muun muassa vaatinut verkkopäiväkirjassaan otsikolla “Silminnäkijän tekijät saisivat kuohita itsensä” julkaisemassaan kirjoituksessa ruumiillista väkivaltaa YLE TV2:n Silminnäkijä-ohjelman toimittajia kohtaan. Huomattavaa on, että Molari ei ole suinkaan poistanut loukkaavia kirjoituksia verkkosivustoltaan, vaan jatkaa parjaamista työnantajansa antamasta varoituksesta huolimatta.

Tuomiokapitulin mukaan Molarin kirjoitukset ja lausunnot sisältävät henkilöihin kohdistuvia uhkauksia. Tuomiokapituli huomauttaa, että “henkilöön käyvä epätotuudenmukaisten väittämien tai vihjausten esittäminen ja henkilöiden leimaaminen tavalla, joka saattaa heidät perusteettomasti huonoon valoon, mahdollisesti jopa vaaraan, saattaa olla sellaista epäasiallista ja loukkaavaa kielenkäyttöä, jota voidaan pitää pappisviran haltijan asemaan sopimattomana”. Tuomikapituli myös katsoo, että Molari leimaa pakolaisia terroristeiksi.

Tuomiokapituli toteaa 10. helmikuuta päivätyssä päätöksessään, että “Molarin kirjoittelu ja toimet ilmentävät mielipidevastustajiin kohdistettua perusteetonta leimaamista ja saattamista huonoon valoon, mahdollisesti myös asettamista vaaralle alttiiksi, sekä heihin kohdistuvaa uhkailemista”. Tuomiokapituli pitää mahdollisena, että Molari on syyllistynyt sopimattomaan ja loukkaavaan kielenkäyttöön ja menettelyyn, ja jättää mahdolliset jatkotoimenpiteet tuomiokapitulin tutkinta-asiamiehen arvioitaviksi.

Liite: Kirkkoherran toimintaa koskevat tutkimuspyynnöt

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly

Leave a Reply