“USA vill stoppa Nord Stream”

The pipe-laying processTysk ilska efter debattartikel

Amerikanska ambassadören varnade på SvD Brännpunkt Sverige för att göra sig beroende av rysk energi. Nu har tyska regeringen reagerat kraftigt på inlägget och anser att USA jobbar för att stoppa gasledningen i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland.

I debattinlägget som publicerades 10 september på SvD Brännpunkt skriver den amerikanske ambassadören Michel M Woods bland annat att naturgasledningen som planeras i Östersjön är ett “specialarrangemang mellan just Tyskland och Ryssland som lämnar de baltiska länderna utanför” och att projektet är något som Sverige borde tänka igenom noggrant – inte bara miljömässigt utan också politiskt eftersom “Ryssland är en opålitlig energikälla”.

Nu har debattartikeln upprört den tyska regeringen, skriver Der Spiegel. Enligt tidningen har tyska UD:s ekonomichef ringt upp amerikanska ambassaden i Berlin för att få en förklaring. Den tyska regeringen är “irriterad” över tilltaget och har meddelat “att något sådant inte bör hända igen”.

Naturgasledningen är ett känsligt ämne i Tyskland – samtidigt som regeringen vill förbättra relationerna till USA så vill man också fortsätta planera gasledningen med Ryssland.

– Gasprojektet är en svår historia. Det är ett prestigeprojekt för den tyska regeringen och en sak som Tyskland och Ryssland har utarbetat tillsammans. Många i USA vill straffa Ryssland och avbryta allt samarbete efter kriget i Georgien, men Tyskland vill fortsätta prata med ryssarna, säger Ingmar Oldberg, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Efter kriget i Georgien satte EU upp som ett mål att göra sig mindre beroende av rysk energi. Även om Sverige inte befinner sig i en beroendeposition så gäller det många andra länder, till exempel Tyskland, Italien och de baltiska länderna.

Att amerikanska ambassadören i Sverige uttalar sig i frågan styrker enligt Ingmar Oldberg ytterligare frågans vikt.

– Sådant brukar normalt skötas mellan mer officiella representanter. Att en ambassadör går ut i offentligheten skärper tonläget ett snäpp, säger han.

Pressansvarig på tyska ambassaden i Stockholm, Ralf Krautkrämer, anser att frågan är väldigt komplex och önskar inte kommentera varken artikeln i Der Spiegel eller den amerikanska ambassadörens inlägg.

– Gasledningen är ett europeiskt projekt som är viktig del när det gäller att säkra den framtida europeiska energiförsörjningen, säger han.

Amerikanska ambassaden i Stockholm vill inte uttala sig mer i ärendet.

Svenska Dagbladet 23 september 2008

——–

Den amerikanska ambassadörens debattartikel i SvD 10 september 2008 :

Säg nej till Rysslands osäkra energi

IMPORTERAD RYSK GAS ÄR ETT HOT

Sverige bör allvarligt överväga den ryska gasledningen i Östersjön. Europa får inte bli beroende av den opålitliga energileverantören Ryssland, som sår split mellan länder. Efter Rysslands aggression mot Georgien har detta blivit ännu tydligare, skriver USA:s ambassadör Michael M Wood, som arbetar hårt för svensk-amerikanska energialternativ.

Under min ämbetstid som USA:s Sverige­ambassadör har jag gjort samarbete för ­alternativa energikällor till min huvudfråga. De senaste två åren har jag rest runt i Sveriges alla 21 län och besökt svenska företag som arbetar med alternativ energi.

Jag har gjort en lista som inkluderar intressanta företag – en lista som i folkmun helt enkelt kallas för ambassadör Woods lista. Denna har jag visat för amerikanska investerare och i slutet av september kommer jag, vid ett möte i New York, att presentera en ny uppdaterad lista där mer än 50 företag är inkluderade.

Min förhoppning är att dessa företags goda idéer kan växa och spridas i samarbete med amerikanska investerare, forskare och företag.

Jag valde att fokusera på samarbete inom den alternativa energisektorn av två anledningar.

* Den första är att jag i likhet med de flesta svenskar och amerikaner är bekymrad över den globala uppvärmningen. Vi är alla väl medvetna om klimatförändringarna och vill gärna försöka göra någonting åt dessa. Alternativa energikällor är nyckeln till en realistisk lösning på klimatproblemen.

* Den andra anledningen till att alternativa energikällor behövs blev jag rejält påmind om i samband med Rysslands invasion i Georgien, nämligen energi som säkerhetsfråga.

Omkring 58 procent av den bensin som används i USA importeras. USA är alltså beroende av andra länder för mer än hälften av sitt oljebehov.

Detta är dock inte ett alltför stort problem eftersom marknaden är diversifierad. USA får sin olja från Nordamerika (Kanada och Mexiko), Mellanöstern (Saudiarabien), Afrika (Nigeria) och Sydamerika (Venezuela).

Europa däremot är i riskzonen då kontinenten förlitar sig alltför mycket på en opålitlig energileverantör: Ryssland.

Fem EU-medlemmar är helt beroende av rysk naturgas, se grafik här intill, och fyra andra täcker mer än 50 procent av sitt gasbehov med rysk naturgas. En tredjedel av EU:s totala oljeimport kommer från Ryssland.

Vi är alla väl medvetna om att Ryssland inte tvekar att använda energi som påtryckningsmedel. På nyåret 2006 stängde Ryssland naturgasflödet till och genom Ukraina på grund av en avtalsdispyt.

Eftersom omkring 80 procent av naturgasen som Europa importerar från Ryssland går via pipelines i Ukraina blev detta inte kännbart endast där utan också i länder så långt söderut som Italien.

I maj 2007 avbröt Ryssland sina leveranser av oljeprodukter och kol till Estland på grund av den estniska regeringens beslut att flytta ett monument till minne av Röda armén till en något mindre iögonfallande plats.

Sverige är mindre sårbart för denna typ av påtryckningar än många andra länder i Europa. Vatten- och kärnkraft täcker nästan allt behov av elektricitet i Sverige. Olja importeras för transportsektorn, men i och med att etanol- och elhybridbilar blir allt vanligare kommer oljebehovet gradvis att minska.

Totalt importeras 36 procent av Sveriges energibehov. Detta kan jämföras med 50 procent för de 27 länderna inom EU som helhet. Sverige kan utifrån sin position som relativt självförsörjande vad gäller energi ta en ledande roll i arbetet för att minska beroendet av rysk energi.

Europa måste enas och driva en gemensam linje, och inte tillåta att Ryssland fortsätter så split mellan länderna i Europa som det så ofta gjort med energin som trumfkort.

I slutdokumentet från EU:s toppmöte den 1 september som behandlade Georgien fanns ett kort uttalande som indikerar att Europas ledare inser den svåra sits de befinner sig i: “De senaste händelserna visar på Europas behov att intensifiera arbetet för att säkra tillgången på energi.”

Det finns två huvudsakliga sätt att uppnå detta:

* För det första: fortsätt utveckla alternativa bränslen. Etanol istället för bensin, biogas istället för naturgas, sol- och vindkraft istället för kol; tillsammans kommer detta att reducera beroendet av importerad olja och naturgas, samtidigt som det även minskar utsläppen av kol­dioxid. Sverige är världsledande inom ­alternativ energiteknik.

Jag fortsätter mina ansträngningar att skapa varaktiga relationer mellan innovatörer på energiområdet i USA och Sverige.

* För det andra: utveckla alternativa system för bränsletransporter. Europa måste samarbeta med energiproducenter och transitländer i Centralasien, såväl som i Azerbadjan, Georgien och Turkiet, och tillsammans skapa en infrastruktur för ­energi som ligger utanför Kremls kontroll.

Rysslands invasion i Georgien slog en av Europas snabbast växande ekonomier i bitar. Utöver detta var det även ett hårt slag för pipelineprojektet Nabucco, ett projekt initierat av Europaparlamentet och Europarådet 2003.

Nabucco, tillsammans med ytterligare ett projekt, en pipeline som sammanlänkar Turkiet, Grekland och Italien, kommer när de är färdigställda att transportera naturgas från Kaspiska havet genom Georgien till Turkiet och sedan vidare in i hjärtat av Europa.

Dessa kommer att distribuera naturgas direkt från exportländerna till Europa utan att korsa Rysslands gränser. Det behöver knappast understrykas att detta reducerar Rysslands möjligheter att strypa tillförseln av naturgas till Europa som landet gjorde 2006 och 2007.

Å andra sidan borde man utvärdera projektet South Stream då det knappast gagnar Europa. Det är en pipeline för naturgas som kommer att stå helt under rysk kontroll, och som varken gör till eller från för att täcka Europas energiförsörjning.

South Streams huvudsyfte är helt enkelt att utestänga Ukraina från delar av det europeiska systemet för distribution av naturgas. Det är hög tid för Europa att hjälpa, inte stjälpa, Ukraina.

I vårt eget närområde borde Sverige också allvarligt överväga Nord Stream, en planerad pipeline för naturgas i Östersjön som ska transportera rysk naturgas till Tyskland.

Nord Stream förbigår de baltiska staterna och Polen – potentiella konsumenter – och står för ett specialarrangemang mellan just Tyskland och Ryssland. EU bör driva en gemensam linje för att kunna motverka Rysslands möjligheter att använda energi som påtryckningsmedel.

USA:s och Europas ekonomier är beroende av importerad olja och naturgas under många år framöver. Vi måste uppmärksamma den hotbild detta beroende kan medföra och vidta nödvändiga åtgärder.

I morgon och övermorgon möts energiexperter från USA, Sverige och övriga Europa i Stockholm för överläggningar inom ramen för en transatlantisk energi- och säkerhetsdialog.

Detta möte understryker en ökande oro kring Europas energiförsörjning i efterdyningarna av Rysslands aggression mot Georgien. Vi måste fortsätta utveckla alternativ energi och dessutom finna nya vägar för import av den olja och gas som vi, för tillfället, inte kan klara oss utan.

Michael M Wood
USA:s ambassadör i Sverige

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly
2 Comments
  1. Det är kanske på sin plats att påpeka för Michael M. Wood att (1) Ryssland HAR legitima säkerhetskrav när det gäller dess omgivning. USA:s politik ska förhoppningsvis INTE fungera som mall, näml. USA-regeringens förtryckpolitik mot USA:s grannar under årtionden. (2) Alternativa energikällor är en sak, olje och gas en annan. Vi behöver båda två. Vad vi vill ha mindre av är USA-imperialism (ekonomi, politik, militär) i Europa.

    Karolus

  2. Legitimiteten i Rysslands sk. säkerhetskrav kan och har ifrågasatts på sakliga grunder.
    USA har tyvärr förlorat sin ställning som förebild bland världens fria länder, och ligger idag mycket lågt gällande t.ex. mänskliga rättigheter. Gällande Europa kan man knappast anklaga USA för imperialism – den amerikanska militära närvaron har ju genomgående godkänts och begärts av politiska organ i demokratiska länder.
    Nord Stream är ett politiskt projekt som syftar till att dels splittra EU-länderna och dels att utöka beroendet av rysk energi. Till den delen är det helt legitimt att lyfta denna sak upp till behandling.

Leave a Reply