One Comment
  1. Hyvä keskustelu Mikaelilta. Lisäisin kuitenkin yhden huomion vielä Venäjän talousnäkymistä.

    Eli palkkojen kohotessa pitäisi erottaa reaalipalkat ja nimellispalkat. Nyt keskustelussa puhuttiin palkkojen voimakkaasti kohonneen, mutta ei mainittu samanaikaista kiihtyneen inflaation aiheuttamaa ostovoimaa leikkaavaa vaikutusta. Toki ostovoima on kohonnut, mutta juuri öljyn ja maakaasun voimakas maailmanhinnan kohoaminen ruokkii inflaatiota Venäjällä. Seurauksena Venäjän hintakilpailukyky suhteessa muuhun maailmaan heikkenee. Niinpä öljybuumin voitelema inflaatio tekee itse asiassa koko ajan vaikeammaksi Venäjällä polkaista käyntiin muun jalostetumman tuotannon kehittämistä sellaisella hinta+laatuyhdistelmällä, mikä on myytävissä myytävissä myös maailmalle.

    Itse asiassa Venäjän tilanne muistuttaa siirtomaavallan Espanjaa, joka koki voimakkaan talousbuumin 1500-luvulla jalometallien alkaessa virrata maahan Etelä- ja Keski-Amerikasta. Seurauksina olivat Espanjassa 1. aateliston jämähtäminen ylelliseen elämäntapaansa ja sotaiseen historiaansa, 2. voimakas inflaatio, joka teki muun kaupankäynnin muiden Euroopan maiden kanssa kannattamattomaksi ylimystön kustantaessa elämäntyylinsä siirtomaista virtaavilla jalometalleilla. Loppujen lopuksi hyödyn keräsivät lähinnä Hollanti ja Englanti, joissa teollinen vallankumous sai alkusysäyksen jo 1500-luvulla mm. Espanjan ylhäisön kasvaneen tekstiilikysynnän seurauksena. Espanja onkin vasta siirtomaiden menettämisen ja EU-jäsenyyden myötä liittynyt osaksi teollistunutta Eurooppaa.

    Venäjällä tilanne muistuttaakin hämmästyttävästi siirtomaavalta-ajan Espanjaa: vrt. esim. Moskovan rikastuneen eliitin länsimaiseen tavaratuotantoon suuntautunut elämäntapa, sotilaallisen suuruuden haikailu ja lopulta jalostetun tuotannon kehittymättömyys. Omana lisäongelmana Venäjällä on tosin vielä sen oman elintarviketuotannon riittämättömyys, mikä ruokkii entisestään inflaatiota kohoavien elintarvikehintojen kautta.

Leave a Reply