Venäjän opposition oikeuksia puolustettava!

Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi:
Venäjän demokraattisen opposition oikeuksia puolustettava

25.11.2007

Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi vaatii Suomen valtionjohtoa puolustamaan Venäjän demokraattisen opposition oikeuksia. Oppositio osoittaa kansalaisfoorumin mielestä kunnioitettavaa rohkeutta asettaessaan itsensä alttiiksi viranomaisten jatkuvasti kasvaneelle mielivallalle vaatiessaan epädemokraattisen kehityksen pysäyttämistä.

Viikonvaihteessa eri puolilla Venäjää pidettävien “erimielisten marssien” yhteydessä on nähty ennennäkemättömän brutaaleja operaatioita, joissa miliisi ja erikoisjoukot ovat pidättäneet ja pahoinpidelleet rauhanomaisesti mieltään osoittaneita oppositioaktivisteja ja heidän johtajiaan. Osa tukahdutammistoimista on ollut ennaltaehkäiseviä: ihmisiä pidätettiin ennakkoon ja järjestöjen toimitiloihin hyökättiin.

Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin mielestä Suomen on heti vaadittava Venäjän johtoa kunnioittamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan ja sallimaan demokraattisen opposition ja kansalaisjärjestöjen mielenosoitukset, jotka ovat olleet korostetun rauhanomaisia. Viikonlopun tapahtumien jälkeen ei ole mitään syytä pitää Venäjän duuman viikon päästä pidettäviä vaaleja rehellisinä ja oikeudenmukaisina.

Lisätietoja:

Heidi Hautala
puheenjohtaja
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi
+358 50 511 3129

Kerkko Paananen
hallituksen jäsen
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi
+358 440 707 710

Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin ovat perustaneet Venäjän demokratiakehityksestä ja ihmisoikeustilanteesta huolestuneet henkilöt. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja Venäjän kansalaisten ja eri kansojen välistä yhteistyötä tukemalla kansalais-yhteiskunnallista toimintaa demokratian, ihmisoikeuksien ja sananvapauden vahvistamiseksi Venäjällä.

Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi
http://www.finrosforum.fi/

***

Finsk-ryska medborgarforumet:
Den ryska demokratiska oppositionens rättigheter måste försvaras

25.11.2007

Finsk-ryska medborgarforumet kräver att den finska statsledningen försvarar den ryska demokratiska oppositionens rättigheter. Medborgarforumet anser att oppositionen visar ett aktningsvärt mod som genom att kräva ett slut på den odemokratiska utvecklingen utsätter sig för myndigheternas ständigt växande godtycke.

I samband med ”de oenigas marscher”, som under veckoslutet hållits i olika delar av Ryssland, har man sett sällsynt brutala operationer, där milisen och specialstyrkorna har anhållit och misshandlat fredliga demonstrerande oppositionsaktivister och deras ledare. En del av åtgärderna har varit preventiva: människor har anhållits i förväg och man har attackerat flera organisationers lokaliteter.

Finsk-ryska medborgarforumet anser att Finland omedelbart bör kräva att den ryska ledningen respekterar sina internationella åtaganden och tillåter den demokratiska oppositionens och medborgarorganisationernas demonstrationer, som har varit utpräglat fredliga. Efter det som har skett under veckoslutet finns det inte längre några skäl att anse att dumavalet om en vecka blir ärligt och rättvist.

Mera information:

Heidi Hautala
ordförande
Finsk-ryska medborgarforumet
+358 50 511 3129

Kerkko Paananen
styrelsemedlem
Finsk-ryska medborgarforumet
+358 440 707 710

Finsk-ryska medborgarforumet har grundats av personer som oroar sig över den demokratiska utvecklingen och människorättsläget i Ryssland. Föreningens syfte är att främja samarbetet mellan finska och ryska medborgare och olika folk genom att stöda medborgerlig och samhällelig aktivitet som syftar till att stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i Ryssland.

Finsk-ryska medborgarforumet
http://www.finrosforum.fi/.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKWordPressBlogger PostLiveJournalTumblrTelegramWhatsAppSMSEmailGoogle GmailOutlook.comMail.RuPrintFriendly

Leave a Reply